Dudhope Castle

.
El 2006 vaig anar a Escòcia i vaig visitar el castell on va viure un avantpassat meu. Llavors, vaig dibuixar el castell tal com devia ser a mitjan segle XVIII, abans de les transformacions patides més tard, amb un aire un xic melancòlic, entre uns arbres sense fulles que simbolitzen el temps passat. A l’arbre, algú ha inscrit un cor que, en aquest context, vol representar l’amor i el record pels avantpassats.

© J. Oliver-Bonjoch 2006